top of page

TicWorks

Simplifying Finance

TicWorks har bistått svenska bolag som fått finansiering på 740 MSEK

Våra tjänster

Finansiering & Kapitalanskaffning

Vi rådger medelstora företag med ett kapitalbehov från 20 till 300 MSEK och uppåt kring lånefinansiering.

Kreditrådgivning

Rådgivning inom exempelvis optimering av bolagets kapitalstruktur, klassificering och internräntesättning samt utredning av olika finansieringsalternativ.

Produkter:

 

  • Credit Vision

  • Credit Execution

Produkt:

 

  • Skräddarsydda finanskonsultprojekt

modefinance small logo.png

Kreditvärdering via Modefinance

Tillsammans med modefinance erbjuder vi digitala lösningar för avancerad kreditanalys, riskbedömning och riskhantering till bland annat finansiella institutioner, fonder och FinTech-bolag.

Produkter:

 

  • Ratings

  • Tigran-plattformen

  • S-Peek (credit scores)

KreditSlussen

FINANSIERING - Komplext telecombolag

Bolaget hade en suboptimal och dyr kapitalstruktur inför planerad IPO. Efter utvärdering av kreditkvalitén stödde vi upphandlingen av ny finansiering (40 MSEK), vilket medförde en halverad räntekostnad.

 

Tombstones
our_vision

TicWorks Vision

Den finansiella motorn för framtidens bolag! 

Vi verkar för en mer transparent och rättvis kreditmarknad genom ökad kunskap om risk, ränta och olika finansieringsalternativ.

  • TicWorks vänder sig till mellanstora företag med lånebehov på 20 MSEK eller mer, och som har svårt att hitta bankfinansiering. Många bolag är bra bolag, men passar inte in i bankernas traditionella bedömningsmodeller.

  • Vissa företag väljer dyra lån i den ”alternativa kreditmarknaden”, andra väljer finansiering med 100% eget kapital. Båda alternativen är dyra och hämmar företagets tillväxt.

 

  • Höga räntor är ett resultat av en privat och icke-transparent kreditmarknad. TicWorks roll är att fylla gapet och hjälpa bra bolag med rätt finansieringslösning till en rimlig ränta.

ATTORNEYS
Fästpunkt 1

Partners

modefinance.jpg
monto-logo (1).png
UClogga.png
stockh-handelsk-logo_hk_sthlm_bla_left.p
Apollonian logo.png

Kontakta oss

Email: info@ticworks.se
Tel:  08 - 615 02 00 

Adress: Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand, Stockholm

 

För generella frågor, vänligen kontakta oss genom att fylla ut formuläret nedan:

contact
bottom of page