top of page
modefinance.jpg

Tack vare sin egen metod för kreditriskanalys erbjuder Mode Finance olika produkter och tjänster för att tillgodose behovet av modern kredit- och riskhantering.

 

Från och med den 10 juli 2015 är Modefinance Srl registrerat som kreditvärderingsinstitut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 (förordningen om kreditvärderingsinstitut).

 

Modefinance produkter och tjänster hjälper bolag att ta beslut genom att tillgodose med den bästa möjliga information i termer av kvalitet, effektivitet och öppenhet. Med hjälp av dem får bolag tillgång till information om företags kreditrisk, sektorer, innehav, länder, leverantörskedjor, leverantörer etc. Tack vare sina internationella partnerskap är Modefinance riskanalyser utan geografiska gränser. Deras geografiska täckning är världsomfattande, från Nordamerika till Asien. Kunderna består av olika former av ekonomisk verksamhet, finansiella institutioner som försäkring, bank, finansiell rådgivning samt offentliga organisationer och statliga institutioner.

Länk till ESMA Officiella CRA certifikation av Modefinance

bottom of page