top of page

Kreditvärdering via Modefinance

Många företag saknar kunskap om den egna kreditvärdigheten, motparters kreditvärdighet eller hur de står sig i jämförelse med andra bolag. Banker, leverantörer eller kunder kan i flera fall ha mer information. TicWorks agerar som agent i Norden för modefinance, ett EU-reglerat rating-institut. Det första europeiska rating-institutet inom FinTech. 

s-peek

s-peek är en business credit report-tjänst som ger användaren tillgång till både kreditvärdering, kreditgräns och finansiell information till alla bolag i Europa med bara ett knapptryck. 

s-peek logo.png

Tjänsten är tillgänglig både över webben och mobilt, nedladdningsbar hos både Google play och App store. För större volymer krävs en API-lösning som skräddarsys efter respektive användares behov. 

Tigran.png

Tigran

Tigran är en plattform för avancerad kreditanalys, riskbedömning och riskhantering. Plattformen är utvecklad för finansiella institutioner, fonder, FinTechs samt företag och ger användaren  samma kapacitet som den hos kreditinstitut. 

Genom att skräddarsy plattformen till användaren skapar Tigran, genom avancerad datavetenskap och artificiell intelligens, en av världens mest moderna riskhanteringsverktyg. Via Tigran får du tillgång till kreditbetyg, nyckeltal, kvalitativanalys, känslighetsanalys, lånekapacitet, kassaflöden, portföljanalys, probability of default (PD), expected loss (EL), loss given default (LGD), kaptialallokering och value at risk (VAR). 

Credit Rating

modefinance är ett kreditvärderingsinstitut med registrering och tillstånd från ESMA (Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten), EU:s organ för att stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finans-marknader. Tillståndet ger modefinance behörighet att utfärda kreditbetyg till både banker och företag som inte är finansbolag.

rating table.jpg
data science redigerad.png

Modellutveckling

modefinance högteknologiska kärna är framtagen av en kompetent och varierad expertis inom ekonomi, finans och numerisk ingenjörs-vetenskap. De använder olika numeriska metoder så som; Machine learning, Neural Networks, Genetic Algorithms och Fuzzy Logic, vilket tillåter dem att skräddarsy sina modeller efter varje användares preferenser.

Beroende på önskemål utvecklar de också relevanta modeller direkt från grunden.

bottom of page