top of page

Om TicWorks

“a better credit market for the borrower”

TicWorks rådger mellanstora företag kring kapitalstruktur och finansiering och tillhandahåller credit scoring-tjänster. Solid kreditriskbedömning i kombination med lång erfarenhet från bank- och finans är en röd tråd i våra erbjudanden.

 

TicWorks kärna är finansiering. Vi hjälper bolag med lånebehov om 20 MSEK eller mer, typiskt sett företag som har svårt att hitta bankfinansiering. Många företag är bra bolag, men passar inte in i bankernas traditionella bedömningsmodeller. Vissa företag väljer dyra lån på den ”alternativa kreditmarknaden”, andra väljer finansiering med 100% eget kapital. Båda alternativen är dyra och hämmar företagets tillväxt. TicWorks roll är att täppa till gapet i finansmarknaden och hjälpa bra bolag med rätt finansieringslösning till en rimlig ränta.

Varför TicWorks?

Erfarenhet

TicWorks har arbetat med många bolag inom flera olika branscher, och har hjälpt bolag att hitta finansiering på mer än 740 MSEK sedan start. TicWorks-teamets långa erfarenhet från bank- och finansmarknaden i kombination med kunskap om hur man omvandlar ett finansieringsbehov till en finansieringslösning är centralt i vårt erbjudande.

Verktyg

TicWorks har rätt verktyg för att se till att våra kunder får ut så mycket av våra tjänster som möjligt. Vi samarbetar med det italienska kreditratinginstitutet modefinance och använder oss av deras rating- och scoringlösningar för att kunna ge rättvisa bedömningar och uppnå bättre lånevillkor åt våra kunder.

Nätverk

TicWorks har ett brett nätverk av långivare, som kan vara banker, nischbanker, kreditinstitut, kreditfonder eller family offices. Vårt kontaktnät sträcker sig till hundratals långivare, både i Norden och internationellt, genom en representant i DACH-regionen. TicWorks roll är att guida företagen till rätt långivare; långivare som skiljer sig åt i risknivå, löptider, sektorfokus m.m.

bottom of page