top of page

Ett urval av tidigare uppdrag

svart-mynt lila.png

Finansiering

Finansiell analys, rådgivning och förhandling

Rådgivning inför refinansiering där ändrade förutsättningar och strategi medförde en komplex och känslig diskussion mellan ägare, management och långivare. TicWorks bistod med navigering, analys och rådgivning. Total refinansiering omfattade 75 MSEK.

Världsledande varumärke inom fashion och design

Efter tuffa år i pandemin och en omställning av verksamheten fanns ett behov av bryggfinansiering i väntan på positiva kassaflöden. TicWorks agerade rådgivare och faciliterade en finansieringslösning om 100 MSEK utifrån bolagets förutsättningar.

 

Finansiering för komplext telekombolag

Bolaget hade en suboptimal och dyr kapitalstruktur inför planerad IPO. Efter utvärdering av kreditkvalitén stödde vi upphandlingen av ny finansiering (40 MSEK), vilket medförde en halverad räntekostnad.

Mellanstort SaaS-bolag

Rådgivning kring kapitalstruktur och omförhandling av lån (totalt 60 MSEK) i samband med expansion och uppköp av konkurrent.

Designbolag i möbelbranschen

Bolaget var i behov av refinansiering på grund av att en bank sagt upp deras tidigare kredit. Kreditbehovet var ursprungligen 10 MSEK, men vi identifierade ytterligare behov av 15 MSEK för att lyfta framförallt nätaffären. En kredit om 25 MSEK beviljades av en långivare där lösningen även omfattade en bättre betalningsaffär än bolagets existerande.

 

AI-bolag under kraftig tillväxt

Med hjälp av TicWorks nätverk kunde bolaget refinansiera utestående lån om 180 MSEK samt erhålla ytterligare 70 MSEK i lån från en kreditfond. Kreditvillkor och löptid var signifikant bättre än de villkor som föreslagits av bolagets investmentbank.

Post covid-expansion

Bolag i resebranschen som identifierat ett kapitalbehov om 200 MSEK för förvärv. TicWorks analys påvisade att lån skulle bidra till en bättre kapitalstruktur och finansieringskostnad. Ett lån på 70 MSEK beviljades av en nordisk långivare.

Noterat techbolag 

Kunden behövde lånefinansiering om 200 MSEK i en väldigt svår marknad. Ledningen ville maximera aktieägarvärde genom lån. TicWorks analys visade att aktiekapital behövdes för att möjliggöra lån. Vi lanserade idén att lån kunde vila på nytt aktiekapital, vilket attraherade nya aktieägare och ledningen kunde istället fokusera på affären. Resultatet var 150 MSEK i nytt aktiekapital och 100 MSEK i lån från en bank respektive en kreditfond.

svart-pusselbit lila.png

Rådgivning

Svenskt fastighets- och infrastrukturbolag

Inför börsintroduktion behövde bolaget se över sin kapitalstruktur (totalt 110 MSEK i extern finansiering). Baserat på prognosticerad utveckling levererades en komplett kapitalstrukturanalys och optimering av Enterprise Value.

 

Svensk börsnoterat industribolag

Baserat på fundamental kreditanalys prissattes koncernens internlån till utländska dotterbolag korrekt med hänsyn till gällande skatteregler.

 

Börsnoterat bolag i hälso- och sjukvårdssektorn

Existerande ägarlån skulle refinansieras med externa lån. Förstudien påvisade möjligheter i obligationsmarknaden. Bolagets kreditkvalitet och kreditprissättning analyserades för lån om ca 150 MSEK. Projektet resulterade i halverade räntor och en bättre kapitalstruktur utan ägarlån.

Kreditbetyg

Leverantör av Supply Chain Management-information

Implementering av API-tjänst för utvärdering av kreditkvalitet för kunder som utvärderar sina leverantörer inom ett antal kvalitetskritiska områden.

Plattform för transportlösningar / importörer

Implementering av API för transportörers/speditörers möjlighet till direkta avslut via en plattform med behov av ömsesidig bedömning av kreditrisk.

 

Handelsplattform för råvaror

Utvecklingen av API för en råvarumarknadsplats. Med avslut OTC gavs kunder möjlighet till säker handel, enkel clearing och settlement utan omfattande avtal.

 

 

Mindre fastighetsbolag i snabb expansion

Förstudie avseende extern finansiering. Analys visade på svårigheter och risker vid en ökning av externa lån innebar (en volym på 75-100 MSEK), varpå vår klient sköt på finansieringsplanerna.

Värderingsplattform - Omfattande samarbete

Modefinance och TicWorks är en integrerad del av Apollonian's plattform för företagsvärdering och gränssnitt till finansiärer/investerare. Via Apollonian’s plattform kan företag (emittenter) och investerare få access till Modefinance kreditverktyg samt beställa privata och publika ratings.

Stor nischbank väljer TicWorks och Modefinance​

En av de största nordiska nischbankerna har valt Modefinance' verktyg Tigran för kreditanalys, prissättning, portföljuppföljning och rapportering.

bottom of page