top of page

Finansiering & Kapitalanskaffning

Vår specialitet är lån med tillkommande tjänster som för långivaren är en monitorerad kredit. Monitoreringen omfattar:

  • rådgivning,

  • kontakt med relevanta långivare,

  • kreditbetygssättning,

  • prissättning inför upphandling samt

  • förhandling/closing av ny finansiering (refinansiering). 

TicWorks analyser och diskussioner med långivare utgår från en solid bedömning av kreditrisk baserat på credit scoring-modeller från vår partner Modefinance. Med bättre kreditbedömning ges lånet en mer korrekt räntesättning. TicWorks har bistått bolag som fått accept på 690 MSEK i finansiering från kreditinstitut, fonder och privata kreditinvesterare.

bottom of page