Kreditslussen: Finansiering & Kapitalanskaffning

Vår specialitet är lån med tillkommande tjänster som för långivaren är en monitorerad kredit. Monitoreringen omfattar

  • rådgivning,

  • kontakt med relevanta långivare,

  • kreditbetygssättning,

  • prissättning inför upphandling samt

  • förhandling/closing av ny finansiering (refinansieringen). 

TicWorks analyser och diskussioner med långivare utgår från en solid bedömning av kreditrisk baserat på credit scoring-modeller från vår partner Modefinance. Med bättre kreditbedömning ges lånet en mer korrekt räntesättning.

Stadsgården 6F 

104 65 Stockholm

Box 15416

Email: info@ticworks.se
Tel:  08 - 615 02 00 

  • Vit Google Places Ikon
  • Vit Edin Ikon