top of page

Finansiering & Kapitalanskaffning

Värdet vi erbjuder gynnar både låntagare och långivare:

  • Rådgivning; vi samlar in och analyserar kreditprofilen och ger långivaren relevant information. 

  • Nätverk; i vårt nätverk finns relevanta långivare.

  • Kreditbetygssättning; vi har en faktabaserad approach för att kunna diskutera de faktiska riskerna.

  • Prissättning; återigen faktabaserat genom hela processen.

  • I förhandling/closing av ny finansiering (refinansiering) hjälper vi våra kunder.

TicWorks analyser och diskussioner med långivare utgår från en solid bedömning av kreditrisk baserat på credit scoring-modeller från vår partner Modefinance. Med bättre kreditbedömning ges lånet en mer korrekt räntesättning. TicWorks har bistått bolag som fått 690 MSEK i finansiering från kreditinstitut, fonder och privata kreditinvesterare.

bottom of page