Kreditslussen: Finansiering & Kapitalanskaffning

Vår specialitet är lån med tillkommande tjänster som för långivaren är en monitorerad kredit. Monitoreringen omfattar

  • rådgivning,

  • kontakt med relevanta långivare,

  • kreditbetygssättning,

  • prissättning inför upphandling samt

  • förhandling/closing av ny finansiering (refinansieringen). 

TicWorks analyser och diskussioner med långivare utgår från en solid bedömning av kreditrisk baserat på credit scoring-modeller från vår partner Modefinance. Med bättre kreditbedömning ges lånet en mer korrekt räntesättning.