top of page

Finansieringsproblemet och TicWorks lösning

Näringslivet förändras, komplexiteten ökar och bolagen verkar med ny affärslogik. Materiella tillgångar ersätts mer och mer av immateriella tillgångar och intellektuellt kapital. Det blir ett problem när traditionella banker ska leverera finansiering till icke-traditionella företag.

Nya produkter, tjänster, innovationer eller affärsmodeller kräver mer tid och förståelse för att man ska förstå en kredit och kunna erbjuda effektiv finansiering.

  • Varför kan inte företag enkelt låna på annat håll när inte bankerna räcker till eller är för dyra?

 

  • Varför ska bolag som växer snabbt, har kort historik eller en ny (kanske komplex) affärsmodell ha svårt med finansiering?

TicWorks har kompetensen, verktygen, nätverket och flexibiliteten för att hjälpa dagens icke-traditionella bolag att få samma villkor som de traditionella! 

bottom of page