top of page
NFT_Ventures_Logo.png

NFT Ventures fokuserar på investeringar i FinTech-bolag med nya affärsmodeller och ny teknik. NFT Ventures har gjort ett antal investeringar sedan 2014. TicWorks är glada och stolta över att tillhöra denna intressanta krets av start-ups.

Deras mål är att vara den primära partnern för nästa generation av Fintech-bolag. NFT stöjder bolags utveckling och hjälper dem skapa långsiktigt värde. Mer specifikt är deras målgrupp etablerade start-ups med starka, skalbara koncept och dedikerade människor. De söker att stödja entreprenörer på deras väg från start-up till marknadsledare genom att maximera tillväxt, vilket uppnås genom finansiering, experthjälp och ökad synlighet.  

bottom of page