top of page
Apollonian logo.png

Apollonian hjälper företag att identifiera, värdera och hantera immateriella tillgångar. Dessa tillgångar är fundamentala för affärsutveckling och kan visa på företags förmåga att frodas i en konkurrenskraftig miljö.  

Med deras unika erbjudande hjälper de företag att förbättra företagsledningen, affärsutveckling, riskreducering och övergripande insyn. Apollonian erbjuder också finansiering genom sin samarbetspartner Global Capital.

bottom of page