Stadsgården 6F 

104 65 Stockholm

Box 15416

Email: info@ticworks.se
Tel:  08 - 615 02 00 

 • Vit Google Places Ikon
 • Vit Edin Ikon

Fas 1 - Brygglån

KreditSlussen etablerar ett kortfristigt lån. Arbetet i Fas 1 är 2-6 veckor där KreditSlussen genomför en grundlig genomgång av bolaget ur kreditperspektiv. Fokus för analysen är

 • företagets affärsmodell

 • ägare och management, samt

 • budget och prognoser

 • bolagets möjligheter till refinansiering om 12 månader

Som komplement till vår egen analys, anlitas branschspecifik expertis för bedömning av främst kunder, konkurrenter och marknad. Efter beslut i KreditSlussens kreditkommitté, förhandlas brygglånet med en eller flera av KreditSlussens funding partners och lånet utbetalas.

Processen kan beskrivas i följande steg:

Steg 1

 • Första möte och presentation 

Steg 2

 • Uppföljning sker med ägarna

Steg 3

 • Kreditanalys sammanställs

Steg 4

 • Beslut tas av KreditSlussens oberoende kreditkommitté

Steg 5

 • Stängning och signering av dokument

Upplägg för brygglånet:

 • Kort löptid: 3 - 12 månader

 • Ingen amortering under löptiden

 • Kan återbetalas vid valfri tidpunkt utan avgifter