Några tidigare uppdrag

svart-mynt lila.png

Finansiering

Finansiell analys, rådgivning och förhandling

Rådgivning inför refinansiering där ändrade förutsättningar och strategi medförde en komplex och känslig diskussion mellan ägare, management och långivare. TicWorks bistod med navigering, analys och rådgivning. Total refinansiering omfattade 75 MSEK.

 

Finansiering för komplext telekombolag

Bolaget hade en suboptimal och dyr kapitalstruktur inför planerad IPO. Efter utvärdering av kreditkvalitén stödde vi upphandlingen av ny finansiering (40 MSEK), vilket medförde en halverad räntekostnad.

Mellanstort SaaS-bolag

Kapitalanskaffning och omförhandling av lån (totalt 60 MSEK) i samband med expansion och uppköp av konkurrent.

svart-pusselbit lila.png

Rådgivning

Svenskt fastighets- och infrastrukturbolag

Inför börsintroduktion behövde bolaget se över sin kapitalstruktur (totalt 110 MSEK i extern finansiering). Baserat på prognosticerad utveckling levererades en komplett kapitalstrukturanalys och optimering av Enterprise Value.

 

 

 

Svensk börsnoterat industribolag

Baserat på fundamental kreditanalys prissattes koncernens internlån till utländska dotterbolag korrekt med hänsyn till gällande skatteregler.

 

Börsnoterat bolag i hälso- och sjukvårdssektorn

Existerande ägarlån skulle refinansieras med externa lån. Förstudien påvisade möjligheter i obligationsmarknaden. Bolagets kreditkvalitet och kreditprissättning analyserades för lån om ca 150 MSEK. Projektet resulterade i halverade räntor och en bättre kapitalstruktur utan ägarlån.

Kreditbetyg

Leverantör av Supply Chain Management-information

Implementering av API-tjänst för utvärdering av kreditkvalitet för kunder som utvärderar sina leverantörer inom ett antal kvalitetskritiska områden.

 

 

Plattform för transportlösningar / importörer

Implementering av API för transportörers/speditörers möjlighet till direkta avslut via en plattform med behov av ömsesidig bedömning av kreditrisk.

 

Handelsplattform för råvaror

Utvecklingen av API för en råvarumarknadsplats. Med avslut OTC gavs kunder möjlighet till säker handel, enkel clearing och settlement utan omfattande avtal.

 

 

Mindre fastighetsbolag i snabb expansion

Förstudie avseende extern finansiering. Analys visade på svårigheter och risker vid en ökning av externa lån innebar (en volym på 75-100 MSEK), varpå vår klient sköt på finansieringsplanerna.