Kreditrådgivning

Oberoende rådgivning är centralt i våra tjänster. Vi genomför rådgivningsprojekt inom kredit- och kapitalmarknadsområdet. Exempel på projekt vi genomfört är:

  • Optimering av kapitalstruktur för ett företag i bygg- och entreprenadsektorn inför förestående börsintroduktion.

 

  • Klassificering och internräntesättning gentemot dotterbolag i en global industrikoncern.

 

  • Utredning av olika finansieringsalternativ för ett antal bolag avseende bankfinansiering, kapitalmarknadsfinansiering utifrån rådande kapitalstruktur och prognostiserade behov.

Stadsgården 6F 

104 65 Stockholm

Box 15416

Email: info@ticworks.se
Tel:  08 - 615 02 00 

  • Vit Google Places Ikon
  • Vit Edin Ikon